• Po - Sob. 7.00 - 17.00 Nedeľa voľno
 • + 421 944 366 444 info@elektrikari-nitra.sk

Elektrická prípojka

HomeElektrická prípojka

Elektrická prípojka alebo Elektromerový rozvádzač

Ktokoľvek kto chce využívať elektrinu, potrebuje pripojenie na elektrickú sieť a potrebuje elektrickú prípojku ktorá dodáva elektrinu zo siete do Vášho domova. Prípojku Vám nielen zhotovíme ale aj  pripravíme všetky podklady pre následné pripojenie do siete.
Ponúkané služby: 
 • Projektovanie prípojok
 • Realizácia elektrických prípojok
 • Opravy a prekládky elektromerov
 • Zabezpečenie výkopových prác

Malá ukážka realizácie elektrických prípojok.

Základné informácie:

Elektrická prípojka musí byť vždy prístupná pracovníkom rozvodných podnikov.

Pri nových stavbách je potrebné v žiadosti o stavebné povolenie pridať aj prístup k elektrickým sieťam. Rozvodný podnik sa Vám vyjadrí či s elektrickou prípojkou súhlasí a určí ako sa máte napojiť na verejnú elektrickú sieť.

V elektromerovej skrini sa nachádza hlavný istič, ktorý Vám určia na základe súčtu výkonu v danom objekte.

Nová prípojka by mala byť súčasťou projektovej dokumentácie domu, ktorý sa chystáte postaviť a ktorú vám vypracoval projektant. Elektrická prípojka musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera, je súčasťou stavebného povolenia, kvôli samotnej prípojke nemusíte vykonať ohlásenie drobnej stavby alebo vybavovať ďalšie stavebné povolenie.

Kroky ktoré musíte vykonať pre zriadenie elektrickej prípojky:

 1. Podať žiadosť distribučnej spoločnosti o pripojenie zariadenia na distribučnú sieť – tá Vám pošle do 30 dní návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia na podpis.
 2. Podpísanú zmluvu musíte do 75 kalendárnych dní odovzdať distribučnej spoločnosti inak zaniká
 3. Do 14 dní musíte distribučnej spoločnosti zaplatiť pripájací poplatok
 4. Zriadiť elektrickú prípojku -(o toto sa postaráme my Elektrikári Nitra) aj s revíznou správou a odovzdať plán skutočného vyhotovenia distribučnej spoločnosti. Po tomto kroku distribučná spoločnosť skontroluje zhotovenie elektrickej prípojky a následne Vám odošle oznámenie o splnení podmienok pripojenia.
 5. Do 2 mesiacov by ste mali uzatvoriť zmluvu o odbere elektrickej energie s dodávatelom akého si vyberiete. Po uzatvorení zmluvy do 5 pracovných by Vám mala distribučná spoločnosť namontovať elektromer do elektrickej prípojky.
 6. Zákazník ma zhotovenú elektrickú prípojku a môže odoberať elektrickú energiu.